Iveta Nováková                     - 607857874                     E-mail      -   novackazpevacka@seznam.cz

Roman Pavelka Brčko          - 607888467

Ivo Dojčán                           - 728570260                      E-mail      -   ivo.dojcan@seznam.cz

Jan Kouba                          - 607662320                       E-mail      -   jankouba@seznam.cz